Quy định về công chức tập sự theo pháp luật 2022

    Nhiều công chức sau khi được tuyển dụng phải trải qua quá trình tập sự để làm quen với công việc theo vị trí việc làm được tuyển. Trong xã hội, công chức là một bộ phận của nguồn nhân lực có vai trò đặc biệt quan trọng, những đóng góp của họ quyết định đến sự phát triển chung về kinh tế – xã hội của địa phương nói riêng và quốc gia nói chung. Chính vì vậy, Nhà nước ta luôn chú trọng đến chất lượng của đội ngũ công chức, viên chức cả về trình độ, năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức, chính trị. 

    Trong bài viết này, Công ty Luật Quảng Ninh xin được chia sẻ đến quý khách hàng một số quy định liên quan đến việc tập sự của công chức.

Công chức tập sự
Ảnh minh hoạ

1. Thời gian tập sự của công chức

Những cá nhân được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định 138/2020/NĐ-CP ghi nhận:

Điều 20. Chế độ tập sự

2. Thời gian tập sự được quy định như sau:

a) 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C;

b) 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D;

c) Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng dưới 14 ngày mà được người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi người được tuyển dụng vào công chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian này được tính vào thời gian tập sự.

Theo đó, thời gian được tính và không được tính vào thời gian tập sự

– Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ BHXH, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

– Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng ới 14 ngày mà được người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi người được tuyển dụng vào công chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian này được tính vào thời gian tập sự.

2. Nội dung tập sự đối với công chức

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Nghị định 138/2020/NĐ-CP và quy định tại Khoản 3 Điều 21 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ghi nhận:

Điều 21. Chế độ tập sự

3. Nội dung tập sự:

a) Nắm vững quy định của pháp luật về công chức; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan công tác; nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng;

b) Trau dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;

c) Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Từ trên, nội dung tập sự đối với công chức bao gồm:

– Nắm vững quy định của pháp luật về công chức; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan công tác; nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng;

– Trau dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;

– Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

3. Điều kiện để công chức được miễn chế độ tập sự

Phải có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội với thời gian sau:

+ Đối với công chức, thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc phải bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự theo Khoản 5 Điều 20 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP.

Điều 20. Chế độ tập sự

5. Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng với thời gian tập sự của ngạch được tuyển dụng quy định tại khoản 2 Điều này.

Đối với các trường hợp không thực hiện chế độ tập sự, người đứng đầu cơ quan quản lý, sử dụng công chức phải cử tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch công chức trước khi bổ nhiệm.

+ Đối với các trường hợp không thực hiện chế độ tập sự, người đứng đầu cơ quan quản lý, sử dụng công chức phải cử tham gia khoá bồi dưỡng quản lý nhà nước để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch công chức trước khi bổ nhiệm.

– Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc người được tuyển dụng đã làm những công việc theo yêu cầu của vị trí được tuyển dụng.

4. Những lưu ý khi công chức hết thời gian tập sự

Công chức, viên chức phải báo cáo kết quả tập sự có nhận xét, đánh giá của người hướng dẫn tập sự bằng văn bản sau khi hết thời gian tập sự. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. Theo đó:

Thứ nhất, quyết định theo thẩm quyền hoặc làm văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập đối với viên chức. Làm văn bản đề nghị người đứng đầu cơ quan quản lý đối với công chức quyết định bổ nhiệm ngạch/chức danh nghề nghiệp và xếp lương cho công chức, viên chức được tuyển dụng.

Thứ hai, trường hợp công chức, viên chức trong thời gian tập sự không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị xử lý kỉ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức sẽ bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng và chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức. Người tập sự được trợ cấp 01 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Công ty Luật Quảng Ninh.


Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.

Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0979.266.128  hoặc Đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.

5/5 - (10 bình chọn)
Gọi Điện Thoại Zalo Facebook Gửi Email