Người thừa kế có nghĩa vụ trả nợ thay người để lại di sản?

Câu hỏi: Năm 2018 bố tôi có vay ngân hàng một khoản tiền là 120 triệu đồng. Một tháng sau đó ông mất do đột quỵ. Trong hợp đồng vay không quy định về nghĩa vụ trả nợ của người thừa kế trong trường hợp bố tôi mất. Vậy cho tôi hỏi, nay ngân hàng đòi nợ tôi có phải có trách nhiệm trả nợ khoản tiền vay của bố tôi không?

thừa kế

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng, Luật sư Quảng Ninh

Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như sau:

1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

Căn cứ theo quy định trên, khi bố bạn mất mà để lại di sản thì những người thừa kế sẽ phải có trách nhiệm thanh toán các khoản nợ mà bố bạn có. Tuy nhiên, trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản này sẽ chỉ được thực hiện trong phạm vi di sản mà người đó được hưởng. Trong trường hợp không có di sản để lại thì người thừa kế không có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản do bố bạn để lại.

Chẳng hạn như khi mất bố của bạn để lại tài sản trị giá 200 triệu thì 200 triệu đó sẽ phải đem đi thanh toán khoản nợ 120 triệu trước sau đó 80 triệu con lại mới được chia thừa kế cho những người được thừa kế.

Nếu có vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188 hoặc Đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.

Đánh giá post
Gọi Điện Thoại Zalo Facebook Gửi Email