Có được tạm ứng lương khi nghỉ phép hay không ?

Tôi có việc cá nhân nên xin nghỉ phép năm. Tôi muốn tạm ứng lương để chi dùng cho những ngày nghỉ phép thì có được không ?

Người lao động có thể được tạm ứng tiền lương khi nghỉ Tết nguyên đán

Chị N.L.C (Quảng Ninh) gửi câu hỏi.

Cảm ơn câu hỏi của chị N.L.C. Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc như sau.

Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nghỉ hàng năm như sau:

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

5. Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại Khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

6. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

7. Chính phủ quy định chi tiết điều này.

Trong trường hợp này, chị chưa cung cấp nhiều thông tin về việc nghỉ phép của chị nên chúng tôi chưa thể tư vấn sâu. Như vậy, chị có thể được tạm ứng tiền lương khi nghỉ phép.

 

5/5 - (10 bình chọn)
Gọi Điện Thoại Zalo Facebook Gửi Email