thủ tục giải thể doanh nghiệp được thực hiện như thế nào?

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, thủ tục giải thể doanh nghiệp được thực hiện như sau:

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Bước 1: Thông báo giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Nội dung thông báo giải thể doanh nghiệp bao gồm:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn giải thể;
 • Phương án giải quyết các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các chủ nợ, người lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2: Thanh lý tài sản của doanh nghiệp

Sau khi thông báo giải thể, doanh nghiệp phải tiến hành thanh lý tài sản của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp phải được lập thành biên bản.

Bước 3: Xác nhận thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác

Sau khi thanh lý tài sản, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục xác nhận thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp. Việc xác nhận thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Bước 4: Giải quyết các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các chủ nợ, người lao động

Sau khi xác nhận thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục giải quyết các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các chủ nợ, người lao động. Việc giải quyết các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các chủ nợ, người lao động được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Bước 5: Thông báo về việc hoàn tất thủ tục giải thể doanh nghiệp

Sau khi đã giải quyết xong các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các chủ nợ, người lao động, doanh nghiệp phải gửi thông báo về việc hoàn tất thủ tục giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Nội dung thông báo về việc hoàn tất thủ tục giải thể doanh nghiệp bao gồm:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Thời hạn giải thể;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;
 • Danh sách người lao động và số tiền đã thanh toán cho người lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 6: Chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp

Sau khi nhận được thông báo về việc hoàn tất thủ tục giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và ra quyết định chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thời hạn giải quyết thủ tục giải thể doanh nghiệp là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí giải thể doanh nghiệp

Lệ phí giải thể doanh nghiệp được quy định tại Thông tư 402/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Một số lưu ý khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật để tránh phải bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục.
 • Doanh nghiệp cần đến đúng cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp cần lưu ý thời hạn giải quyết thủ tục giải thể doanh nghiệp để đảm bảo việc giải thể doanh nghiệp được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

 


Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.

Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ chi nhánh: số 31 đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, khu 3, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128 hoặc đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.

5/5 - (14 bình chọn)
Gọi Điện Thoại Zalo Facebook Gửi Email