Những trường hợp pháp luật cấm kết hôn

Kết hôn là sự kiện pháp lý quan trọng của cuộc đời mỗi người, sự việc này làm phát sinh quan hệ hôn nhân, các quyền và nghĩa vụ giữa vợ chồng với nhau. Theo đó, để được kết hôn thì hai bên nam nữ cần phải đáp ứng đủ các điều kiện kết hôn theo quy định và một trong những điều kiện quan trọng cần được lưu ý đó là việc kết hôn không được vi phạm các điều cấm của Luật hôn nhân và gia đình 2024. 

Điều kiện để đăng ký kết hôn

Căn cứ Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

– Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

– Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

– Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014 và pháp luật về hộ tịch.


Những trường hợp không được đăng ký kết hôn (ảnh từ Internet)

Những trường hợp không được đăng ký kết hôn

Căn cứ quy định nêu trên về điều kiện đăng ký kết hôn và các quy định khác liên quan tại Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì những trường hợp không được đăng ký kết hôn bao gồm:

(1) Chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định.

(2) Bị mất năng lực hành vi dân sự.

(3) Kết hôn giả tạo.

(4) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn.

(5) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn.

(6) Những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

Các trường hợp nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng một bên hoặc cả hai bên vi phạm điều kiện kết hôn trong các trường hợp nêu trên thì bị coi là kết hôn trái pháp luật.

Xử lý việc kết hôn trái pháp luật

Việc xử lý việc kết hôn trái pháp luật được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, cụ thể như sau:

– Xử lý việc kết hôn trái pháp luật được Tòa án thực hiện theo quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình 2014 và pháp luật về tố tụng dân sự.

– Trong trường hợp tại thời điểm Tòa án giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật mà cả hai bên kết hôn đã có đủ các điều kiện kết hôn theo quy định và hai bên yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân thì Tòa án công nhận quan hệ hôn nhân đó.

Trong trường hợp này, quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm các bên đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

– Quyết định của Tòa án về việc hủy kết hôn trái pháp luật hoặc công nhận quan hệ hôn nhân phải được gửi cho cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn để ghi vào sổ hộ tịch; hai bên kết hôn trái pháp luật; cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Người có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật

Căn cứ Điều 10 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì các cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây có quyền yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật trong các trường hợp tương ứng sau:

(i) Người bị cưỡng ép kết hôn, bị lừa dối kết hôn, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền tự mình yêu cầu hoặc đề nghị cá nhân, tổ chức tại điểm (ii) sau đây yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn không phải do nam và nữ tự nguyện quyết định.

(ii) Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn thuộc các trường hợp không được đăng ký kết hôn nêu trên:

– Vợ, chồng của người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác; cha, mẹ, con, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật khác của người kết hôn trái pháp luật;

– Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

– Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

– Hội liên hiệp phụ nữ.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện việc kết hôn trái pháp luật thì có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức nêu trên yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật.

 


Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.

Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ chi nhánh: số 31 đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, khu 3, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128  hoặc đặt lịch hẹn để được hỗ trợ.

Đánh giá post
Gọi Điện Thoại Zalo Facebook Gửi Email