Điểm du lịch là gì? Điều kiện công nhận điểm du lịch

1. Điểm du lịch là gì?

Theo khoản 4, 7 Điều 3 Luật Du lịch 2017, điểm du lịch là nơi có tài nguyên du lịch được đầu tư, khai thác phục vụ khách du lịch. Trong đó, tài nguyên du lịch là cảnh quan thiên nhiên, yếu tố tự nhiên và các giá trị văn hóa làm cơ sở để hình thành sản phẩm du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch.

Tài nguyên du lịch bao gồm tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa.

8 địa điểm du lịch sinh thái “đã đến là không muốn về”

2. Điều kiện công nhận điểm du lịch

Khoản 1 Điều 23 Luật Du lịch 2017, Điều 11 Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện công nhận điểm du lịch như sau:

– Có tài nguyên du lịch, có ranh giới xác định trên bản đồ địa hình do cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Tỷ lệ bản đồ phụ thuộc vào yêu cầu quản lý và địa hình khu vực.

– Có kết cấu hạ tầng, dịch vụ cần thiết bảo đảm phục vụ khách du lịch, bao gồm:

+ Có kết nối giao thông, thông tin liên lạc thuận lợi;

+ Có điện, nước sạch;

+ Có biển chỉ dẫn, thuyết minh về điểm du lịch;

+ Có dịch vụ ăn uống, mua sắm.

– Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, bao gồm:

+ Có bộ phận bảo vệ trực 24 giờ mỗi ngày;

+ Công khai số điện thoại, địa chỉ của tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch;

+ Có hình thức tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của khách du lịch;

+ Nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ, được thông gió và đủ ánh sáng, được bố trí đủ, tương ứng với số lượng khách du lịch vào thời kỳ cao điểm;

+ Có biện pháp thu gom và xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; bố trí nhân lực làm vệ sinh môi trường;

+ Áp dụng các biện pháp phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật.

3. Hồ sơ, thủ tục công nhận điểm du lịch

Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận điểm du lịch theo quy định tại Điều 24 Luật Du lịch 2017 như sau:

* Hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch bao gồm:

– Đơn đề nghị công nhận điểm du lịch theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

– Bản thuyết minh về điều kiện công nhận điểm du lịch quy định tại mục 2 nêu trên.

* Trình tự, thủ tục, thẩm quyền đề nghị công nhận điểm du lịch được quy định như sau:

– Tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý điểm du lịch nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về du lịch (sau đây gọi chung là cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh) nơi có điểm du lịch;

– Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận điểm du lịch; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi quyết định công nhận điểm du lịch trong trường hợp điểm du lịch không còn bảo đảm điều kiện quy định tại mục 2 nêu trên.

4. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch

* Quyền của tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch 

– Đầu tư, khai thác, bảo vệ tài nguyên du lịch;

– Ban hành nội quy; tổ chức kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch;

– Tổ chức dịch vụ hướng dẫn; quy định, quản lý việc sử dụng hướng dẫn viên du lịch trong phạm vi quản lý;

– Được thu phí theo quy định của pháp luật.

* Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch

– Bảo đảm điều kiện quy định tại mục 2 nêu trên;

– Tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến tham quan;

– Quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong phạm vi quản lý;

– Bảo đảm an toàn cho khách du lịch, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường tại điểm du lịch;

– Tổ chức tiếp nhận và giải quyết kịp thời kiến nghị của khách du lịch trong phạm vi quản lý.

(Điều 25 Luật Du lịch 2017)


Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.

Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128  hoặc Đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.

5/5 - (10 bình chọn)
Gọi Điện Thoại Zalo Facebook Gửi Email