Các chính sách hỗ trợ người lao động trong Covid-19

LUẬT SƯ QUẢNG NINH – Dịch bệnh COVID-19 đang trong tình trạng phức tạp, khó kiểm soát tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, người lao động là đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp trong thời kỳ này. Trước tình hình đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch. Ngày 07/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong đó, người lao động được hỗ trợ tối đa với 8 chính sách, cụ thể:Các chính sách hỗ trợ người lao động trong dịch Covid-19

1. Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ một lần như sau:

  • Từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng mức hỗ trợ là 1.855.000 đồng/người;
  • Từ 01 tháng trở lên mức hỗ trợ là 3.710.000 đồng/người.

Đối tượng áp dụng: NLĐ làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

2. Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc

Nhà nước hỗ trợ người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc được hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/người khi có các điều kiện sau:

  • Làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (bị ngừng việc theo Khoản 3, Điều 99, Bộ luật Lao động).
  • Thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên.
  • Thời gian cách ly y tế của NLĐ trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; đang tham gia bảo hiệm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc.

3. Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động

Với chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm, Nhà nước hỗ trợ người lao động kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) khi đóng đủ BHTN cho người lao động từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ.

Mức hỗ trợ tối đa cho mỗi NLĐ là 1.500.000 đồng/NLĐ/tháng và thời gian hỗ trợ tối đa 06 tháng. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được nộp trong thời gian từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022.

4. Chính sách hỗ trợ NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động

Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động do phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 và NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một lần với mức 3.710.000 đồng/người trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

5. Chính sách hỗ trợ người lao động bổ sung và với trẻ em

Người lao động tại mục 1, 2, 3 đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha.

Trẻ em phải điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được ngân sách nhà nước đảm bảo các chi phí điều trị và tiền ăn theo quy định tại điểm 8 Mục II Nghị quyết này; được ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

6. Hỗ trợ người lao động tiền ăn

NLĐ được hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021 đối với 2 đối tượng sau:

  • Người phải điều trị nhiễm COVID-19 (F0), thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.
  • Người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

7. Hỗ trợ người lao động trong một số ngành nghề đặc biệt

  • Hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
  • Hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người đối với hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

8. Hỗ trợ người lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác

Mức hỗ trợ cho NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương.

Xem thêm: Người lao động nghỉ dịch được trả lương có được đóng báo hiểm xã hội không?

Trên đây là bài viết tổng hợp Các chính sách hỗ trợ người lao động trong dịch bệnh COVID-19. Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188 hoặc Đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.

Đánh giá post
Gọi Điện Thoại Zalo Facebook Gửi Email