Trường hợp chấm dứt ủy quyền

  Ủy quyền là một hợp đồng dân sự, theo đó một bên (bên ủy quyền) ủy quyền cho bên khác (bên được ủy quyền) thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi đại diện mà bên ủy quyền có thể thực hiện. 

    Hợp đồng ủy quyền chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • Theo thỏa thuận của các bên. Đây là trường hợp phổ biến nhất, các bên có thể thỏa thuận về thời hạn ủy quyền, và khi thời hạn đó kết thúc thì hợp đồng ủy quyền cũng chấm dứt. Ngoài ra, các bên cũng có thể thỏa thuận chấm dứt ủy quyền trước thời hạn, trong trường hợp có lý do chính đáng.
 • Khi hoàn thành công việc ủy quyền. Trường hợp này xảy ra khi bên được ủy quyền đã thực hiện xong các công việc mà bên ủy quyền giao.
 • Khi bên ủy quyền chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết.
 • Khi bên được ủy quyền chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, hoặc từ chối thực hiện công việc ủy quyền.
 • Khi bên ủy quyền và bên được ủy quyền cùng thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng ủy quyền.
 • Khi bên ủy quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền.

    Trường hợp bên ủy quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền, thì bên ủy quyền phải thông báo cho bên được ủy quyền về việc chấm dứt ủy quyền. Nếu bên được ủy quyền đã thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc ủy quyền trước khi nhận được thông báo chấm dứt ủy quyền, thì bên ủy quyền phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện.

    Như vậy, căn cứ vào quy định của pháp luật, có thể thấy hợp đồng ủy quyền chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • Theo thỏa thuận của các bên.
 • Khi hoàn thành công việc ủy quyền.
 • Khi bên ủy quyền hoặc bên được ủy quyền chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết.
 • Khi bên ủy quyền và bên được ủy quyền cùng thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng ủy quyền.
 • Khi bên ủy quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________

Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.

Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ chi nhánh: số 31 đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, khu 3, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128 hoặc đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.

5/5 - (2 bình chọn)
Gọi Điện Thoại Zalo Facebook Gửi Email