Thủ tục khiếu nại được thực hiện như thế nào?

Theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011, thủ tục khiếu nại được thực hiện theo trình tự sau:

Khiếu nại

Bước 1: Nộp đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp

Có hai hình thức khiếu nại:

  • Khiếu nại bằng đơn: Người khiếu nại phải ghi rõ nội dung, lý do khiếu nại, yêu cầu của mình và gửi đơn khiếu nại đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.
  • Khiếu nại trực tiếp: Người khiếu nại đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại để trình bày trực tiếp về nội dung khiếu nại.

Bước 2: Thụ lý giải quyết khiếu nại

Khi nhận được đơn khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải thụ lý giải quyết trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn.

Bước 3: Xác minh nội dung khiếu nại

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý giải quyết khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải ra quyết định xác minh nội dung khiếu nại, trừ trường hợp nội dung khiếu nại rõ ràng, có cơ sở để kết luận.

Bước 4: Đối thoại

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định xác minh nội dung khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại và người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

Bước 5: Ra và gửi quyết định giải quyết khiếu nại

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc đối thoại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải ra quyết định giải quyết khiếu nại.

Bước 6: Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại

Quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại là quyết định hành chính và phải được thi hành nghiêm chỉnh.

Thời hạn giải quyết khiếu nại

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là 30 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết khiếu nại. Đối với vụ việc phức tạp, có nhiều người khiếu nại, người bị khiếu nại hoặc có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết khiếu nại.

Thủ tục khiếu nại lần hai

Người khiếu nại có quyền khiếu nại lần hai đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu.

Thủ tục khiếu nại lần hai được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011.

Thủ tục khiếu nại lần ba

Người khiếu nại có quyền khiếu nại lần ba đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tục khiếu nại lần ba được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011.

Lưu ý

Người khiếu nại phải có đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp. Trong đơn khiếu nại, người khiếu nại phải ghi rõ nội dung, lý do khiếu nại, yêu cầu của mình. Người khiếu nại có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Người khiếu nại có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại.


Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.

Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ chi nhánh: số 31 đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, khu 3, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128 hoặc đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.

5/5 - (15 bình chọn)
Gọi Điện Thoại Zalo Facebook Gửi Email