Thủ tục cấp lại giấy khai sinh quy định như thế nào?

    Thủ tục cấp lại giấy khai sinh được quy định tại Điều 26 Nghị định 123/2015/NĐ-CP và Điều 25 Luật Hộ tịch. Theo đó, người có yêu cầu cấp lại giấy khai sinh nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú.

                      Giấy khai sinh (minh họa)

    Thành phần hồ sơ:

 • Tờ khai đăng ký lại khai sinh (theo mẫu).
 • Giấy tờ hợp lệ chứng minh việc khai sinh đã bị mất (nếu có).
 • Giấy tờ hợp lệ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con (nếu cần).
 • Giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

    Cách nộp hồ sơ:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã.
 • Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.
 • Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.

    Trình tự giải quyết:

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật thì ghi vào sổ hộ tịch và cấp giấy khai sinh cho người yêu cầu.
 • Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không chính xác hoặc không đúng quy định pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch hướng dẫn người yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

    Lệ phí:

 • Lệ phí đăng ký lại khai sinh là 300.000 đồng.

    Thời hạn giải quyết:

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật.

    Lưu ý:

 • Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh phải nộp lệ phí đăng ký lại khai sinh.
 • Giấy khai sinh được cấp lại có giá trị sử dụng kể từ ngày được cấp.

    Dưới đây là hướng dẫn cụ thể từng bước thực hiện thủ tục cấp lại giấy khai sinh:

    Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Tờ khai đăng ký lại khai sinh (theo mẫu). Mẫu tờ khai đăng ký lại khai sinh được ban hành kèm theo Nghị định 123/2015/NĐ-CP.
 • Giấy tờ hợp lệ chứng minh việc khai sinh đã bị mất (nếu có). Ví dụ: Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận về việc khai sinh đã bị mất.
 • Giấy tờ hợp lệ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con (nếu cần). Ví dụ: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận về quan hệ cha, mẹ, con.
 • Giấy tờ khác có liên quan (nếu có). Ví dụ: Giấy tờ chứng minh quốc tịch, giấy tờ chứng minh nơi cư trú.

    Bước 2: Nộp hồ sơ

    Người có yêu cầu cấp lại giấy khai sinh nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú.

    Bước 3: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật thì ghi vào sổ hộ tịch và cấp giấy khai sinh cho người yêu cầu. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không chính xác hoặc không đúng quy định pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch hướng dẫn người yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

    Bước 4: Trả kết quả

Giấy khai sinh được cấp lại có giá trị sử dụng kể từ ngày được cấp. Người được cấp giấy khai sinh có trách nhiệm nộp lệ phí đăng ký lại khai sinh.

    Lưu ý:

 • Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh phải nộp lệ phí đăng ký lại khai sinh.
 • Giấy khai sinh được cấp lại có giá trị sử dụng kể từ ngày được cấp.
5/5 - (10 bình chọn)
Gọi Điện Thoại Zalo Facebook Gửi Email