Người lao động bị tai nạn lao động được bảo hiểm trợ cấp như nào?

Người lao động bị tai nạn lao động được bảo hiểm trợ cấp như nào? Theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015, người lao động bị tai nạn lao động được hưởng các chế độ bảo hiểm sau:

Người lao động bị tai nạn lao động được khám bệnh, chữa bệnh miễn phí tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

  • Chế độ trợ cấp một lần

Người lao động bị tai nạn lao động mà bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 30% mức lương cơ sở.

  • Chế độ trợ cấp hằng tháng

Người lao động bị tai nạn lao động mà bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng. Mức trợ cấp hằng tháng được tính như sau:

Mức trợ cấp hằng tháng = Mức lương cơ sở x Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động (%)

Ví dụ: Một người lao động bị tai nạn lao động và bị suy giảm khả năng lao động 50% thì được hưởng trợ cấp hằng tháng bằng 50% mức lương cơ sở.

  • Chế độ tiền bồi thường

Người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của người sử dụng lao động gây ra thì được người sử dụng lao động bồi thường. Mức bồi thường được tính như sau:

Mức bồi thường = Mức lương cơ sở x Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động (%) x Số năm đóng bảo hiểm xã hội

Ví dụ: Một người lao động bị tai nạn lao động và bị suy giảm khả năng lao động 50%, đã đóng bảo hiểm xã hội được 10 năm thì được người sử dụng lao động bồi thường bằng 50% mức lương cơ sở x 10 năm = 500 tháng lương cơ sở.

  • Chế độ trợ cấp phục hồi chức năng

Người lao động bị tai nạn lao động mà sau khi điều trị ổn định thương tật, trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày cho một lần bị tai nạn lao động.

  • Chế độ trợ cấp thất nghiệp

Người lao động bị tai nạn lao động mà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và bị mất việc làm do bị suy giảm khả năng lao động thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

  • Chế độ trợ cấp mai táng

Người lao động bị tai nạn lao động mà chết thì thân nhân của người lao động được hưởng trợ cấp mai táng. Mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở.

Người lao động bị tai nạn lao động đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động thì nộp hồ sơ hưởng chế độ cho người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết hồ sơ và chi trả trợ cấp cho người lao động theo quy định.

Thủ tục, hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động được quy định tại Điều 59, Điều 60, Điều 61, Điều 62, Điều 63, Điều 64 của Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015.

_____________________________________________________________________________

Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.

Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ chi nhánh: số 31 đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, khu 3, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128  hoặc đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.

5/5 - (12 bình chọn)
Gọi Điện Thoại Zalo Facebook Gửi Email