Người dân tộc thiểu số có được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế bởi Nhà nước không ?

Tôi có em rể là người dân tộc Nùng. Tôi muốn hỏi trường hợp của em tôi nếu muốn đóng bảo hiểm y tế thì có được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế không ?

Lào Cai hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người dân tộc thiểu  số có khó khăn đặc thù từ ngày 01/01/2023

Anh N.H.S (Quảng Ninh) gửi câu hỏi.

Cảm ơn câu hỏi của anh N.H.S. Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc như sau.

Điều 4, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 03.12.2023) quy định về nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng như sau:

1. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025 quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chuẩn hộ cận nghèo áp dụng cho từng giai đoạn.

2. Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định này.

3. Học sinh, sinh viên.

4. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chuẩn hộ có mức sống trung bình áp dụng cho từng giai đoạn.

5. Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, những người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ sẽ được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Theo đó, nếu em rể anh là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các khu vực được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định ở trên thì sẽ được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.

Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ chi nhánh: số 31 đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, khu 3, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

 

 

Đánh giá post
Gọi Điện Thoại Zalo Facebook Gửi Email