Người dân muốn kinh doanh quán bún bò Huế thì có bắt buộc phải đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Bún bò Huế hay không?

Người dân muốn kinh doanh quán bún bò Huế thì có bắt buộc phải đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Bún bò Huế hay không?

Theo Điều 1 Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Bún bò Huế ban hành kèm theo Quyết định 1623/QĐ-UBND năm 2016 quy định như sau:

Mục đích

Quy chế này nhằm tập hợp các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cùng xây dựng Nhãn hiệu chứng nhận “Bún bò Huế” thành một nhãn hiệu có uy tín trên thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng nhãn hiệu chứng nhận trong việc chế biến và cung cấp dịch vụ đối với sản phẩm bún bò Huế.

Bên cạnh đó, theo Điều 2 Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Bún bò Huế ban hành kèm theo Quyết định 1623/QĐ-UBND năm 2016 quy định như sau:

Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về việc quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Bún bò Huế” cho sản phẩm bún bò Huế và hoạt động cung cấp dịch vụ ăn uống đối với sản phẩm bún bò Huế có xuất xứ từ tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Quy chế này áp dụng đối với tổ chức quản lý nhãn hiệu chứng nhận và các tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Bún bò Huế” cho sản phẩm bún bò Huế và hoạt động cung cấp dịch vụ ăn uống đối với sản phẩm bún bò Huế có xuất xứ từ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Như vậy, có thể hiểu chỉ những ai kinh doanh quán bún bò Huế muốn sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Bún bò Huế trong việc chế biến và cung cấp dịch vụ đối với sản phẩm bún bò Huế thì mới phải đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo quy chế ban hành.

Còn những người dân muốn kinh doanh quán bún bò Huế bình thường và không có nhu cầu sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Bún bò Huế thì không bắt buộc phải đăng ký bảo hộ nhãn hiệu khi kinh doanh quán bún bò Huế.

Bún bò Huế

Người dân muốn kinh doanh quán bún bò Huế thì có bắt buộc phải đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Bún bò Huế hay không? (Hình từ Internet)

Để được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Bún bò Huế thì người dân cần đáp ứng các điều kiện nào?

Theo khoản 18 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009) giải thích về nhãn hiệu chứng nhận như sau:

18. Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Theo Điều 7 Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Bún bò Huế ban hành kèm theo Quyết định 1623/QĐ-UBND năm 2016 quy định điều kiện để được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận như sau:

Như vậy, người dân kinh doanh quán bún bò Huế được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Bún bò Huế cần đáp ứng các điều kiện sau:

– Có hoạt động chế biến và cung cấp dịch vụ ăn uống đối với sản phẩm bún bò Huế.

– Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận công bố tiêu chuẩn cơ sở phù hợp với tiêu chuẩn cơ sở khung của sản phẩm bún bò Huế được quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Quy chế này ban hành kèm theo Quyết định 1623/QĐ-UBND năm 2016.

– Được chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến và cung cấp dịch vụ ăn uống theo quy định của pháp luật.

– Sản phẩm, dịch vụ bảo đảm các tiêu chí chứng nhận quy định tại Điều 8 Quy chế này.

– Cam kết thực hiện đúng quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Bún bò Huế”, có trách nhiệm gìn giữ, nâng cao uy tín, giá trị của nhãn hiệu chứng nhận “Bún bò Huế”.

Sản phẩm, dịch vụ của quán bún bò Huế cần bảo đảm các tiêu chí chứng nhận như thế nào?

Theo Điều 8 Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Bún bò Huế ban hành kèm theo Quyết định 1623/QĐ-UBND năm 2016 quy định tiêu chí chứng nhận và phương pháp đánh giá như sau:

– Tiêu chí về chất lượng của tô bún bò Huế hoàn thiện, bao gồm: trạng thái, màu sắc, mùi, vị.

– Tiêu chí về hoạt động cung cấp dịch vụ ăn uống mang nhãn hiệu, bao gồm: Vị trí, không gian, các chỉ dẫn thương mại, thái độ phục vụ khách hàng.

– Các tiêu chí chứng nhận được đánh giá theo phương pháp cảm quan do các thành viên của Tổ đánh giá thực hiện.

– Các tiêu chí chứng nhận và phương pháp đánh giá theo các Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này được quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Quy chế này ban hành kèm theo Quyết định 1623/QĐ-UBND năm 2016.

Theo đó, người dân muốn kinh doanh quán bún bò Huế thì cần đáp ứng được các tiêu chí nêu trên.

 

 

 

 


Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.

Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128  hoặc Đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.

5/5 - (14 bình chọn)
Gọi Điện Thoại Zalo Facebook Gửi Email