Giảm 80% mức ký quỹ khi xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành 2022

Điều kiện kiên quyết khi doanh nghiệp bạn muốn kinh doanh dịch vụ lữ hành đó là bạn phải có Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Vậy làm sao để đủ điều kiện xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành? Doanh nghiệp bạn cần lưu ý những vấn đề gì trước khi xin Giấy phép?

Bài viết dưới đây Công ty Luật sư Quảng Ninh sẽ chia sẻ toàn bộ những vấn đề pháp lý liên quan đến giấy phép này, kính mời Quý bạn đọc tham khảo.

I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ CẤP PHÉP:

1.Căn cứ pháp lý theo quy định:

– Luật Doanh nghiệp 2014

Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL

– Nghị định số 168/2017/NĐ-CP

– Nghị định số 94/2021/NĐ-CP

2. Điều kiện kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Khi doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế: Trong cả trường hợp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đăng ký hạng mục: Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam (inbound) hoặc cả bao gồm mục: Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài (outbound) thì doanh nghiệp mặc nhiên được phép kinh doanh lữ hành nội địa;

Khi doanh nghiệp được phép chỉ hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa thì trong mọi trường hợp không được kinh doanh lữ hành quốc tế.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

b) Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng;

Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

c) Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm:

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; hoạt động ký quỹ được thực hiện các hoạt động sau.

b) Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng;

Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

a) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;

b) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;

c) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

c) Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế

Lưu ý:

Theo Nghị định số 94/2021 sửa đổi, bổ sung điều 14 của nghị định số 168/2017/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành, thay đổi mức ký quỹ quy định đối với doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực lữ hành từ ngày 28/10/2021 đến ngày 31/12/2023 như sau:

“1. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng.

Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

a) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng;

b) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng;

c) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng”.

II. HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH

1.Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

c) Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;

d) Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;

đ) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định tại điểm c khoản 1 Điều 31 của Luật Du lịch 2017

2.Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

c) Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;

d) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định tại điểm c khoản 2 Điều 31 của Luật Du lịch 2017

đ) Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

III, THẨM QUYỀN CẤP PHÉP:

1, Thẩm quyền cấp phép đối với dịch vụ lữ hành nội địa

Thẩm quyền giải quyết: Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở

2, Thẩm quyền cấp phép đối với dịch vụ lữ hành quốc tế

Thẩm quyền giải quyết: Tổng cục Du lịch

IV. DỊCH VỤ XIN CẤP PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH CỦA CÔNG TY LUẬT SƯ QUẢNG NINH

– Tư vấn điều kiện được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế.

– Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế.

– Soạn thảo hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế.

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế.

– Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế. Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế.


Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.

Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188 hoặc Đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.

5/5 - (8 bình chọn)
Gọi Điện Thoại Zalo Facebook Gửi Email