Điều kiện sử dụng đất để thực hiện dự án sân golf

1. Sân golf là gì?

Theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 52/2020/NĐ-CP thì sân golf là công trình xây dựng gồm đường golf và công trình phụ trợ được thiết kế theo quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp để phục vụ cho người chơi golf.

TOP 10 SÂN GOLF VÀ SÂN TẬP GOLF Ở HÀ NỘI MỚI NHẤT NĂM 2022 VÀ NĂM 2023 - Binh Golf

 

2. Nguyên tắc đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf

Nguyên tắc đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf theo Điều 3 Nghị định 52/2020/NĐ-CP như sau:

– Hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, dịch vụ, du lịch, thể thao; đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa hình thức vui chơi, giải trí, phát triển thể lực, sức khỏe cộng đồng.

– Việc thực hiện dự án sân golf không được làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, môi trường, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và bảo vệ theo quy định của pháp luật;

Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, an sinh xã hội của người bị thu hồi đất để xây dựng sân golf.

– Đất sử dụng để xây dựng sân golf phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; đáp ứng các điều kiện, thủ tục theo quy định tại Nghị định 52/2020/NĐ-CP, pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường và pháp luật có liên quan.

3. Điều kiện sử dụng đất để thực hiện sân golf

Điều kiện sử dụng đất để thực hiện dự án sân golf theo Điều 6 Nghị định 52/2020/NĐ-CP như sau:

(1) Các loại đất không được sử dụng để xây dựng sân golf và công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động kinh doanh sân golf:

– Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

– Đất rừng, đất trồng lúa, trừ trường hợp quy định tại (2) và (3) mục này;

– Đất thuộc các khu vực có yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, di tích thuộc danh mục kiểm kê của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trừ trường hợp quy định tại (4) mục này;

– Đất xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghệ cao;

– Đất thuộc phạm vi bảo vệ đê điều và hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định của Luật Đê điều, Luật Tài nguyên, môi trường và hải đảo.

(2) Dự án sân golf ở vùng trung du, miền núi được sử dụng tối đa không quá 5 ha đất trồng lúa một vụ, phân tán tại địa điểm xây dựng và phải đáp ứng điều kiện về bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, điều kiện thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

(3) Dự án sân golf sử dụng đất rừng sản xuất không phải là rừng tự nhiên phải đáp ứng điều kiện cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về lâm nghiệp.

(4) Việc sử dụng đất tại vùng bao quanh hoặc tiếp giáp khu vực có yếu tố gốc cấu thành di tích để xây dựng sân golf không được làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan thiên nhiên và môi trường – sinh thái của di tích và phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật di sản văn hóa.

4. Quy định về thực hiện dự án sân golf

Theo Điều 11 Nghị định 52/2020/NĐ-CP quy định về thực hiện dự án sân golf như sau:

– Nhà đầu tư chỉ được triển khai thực hiện dự án sân golf sau khi có quyết định chủ trương đầu tư hoặc được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư);

Hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

– Trong quá trình triển khai thực hiện dự án sân golf, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo, giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

– Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án sân golf gắn với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện, thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan.

– Điều kiện, thủ tục điều chỉnh, chấm dứt hoạt động của dự án sân golf thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật có liên quan và Nghị định 52/2020/NĐ-CP.


Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128  hoặc Đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.
5/5 - (10 bình chọn)
Gọi Điện Thoại Zalo Facebook Gửi Email