Đăng ký quyền tác giả và những vấn đề phát sinh

  1. Quyền tác giả là gì?

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

  1. Điều kiện bảo hộ quyền tác giả

Tác phẩm được đăng ký quyền tác giả phải có đủ các điều kiện:

– Là sản phẩm sáng tạo, được sinh ra từ lao động trí tuệ của con người, đúc kết tư duy của người tạo ra nó.

– Được thể hiện dưới một hình thức nhất định như văn bản, bản ghi âm, bản nhạc, tranh, ảnh,… Không bảo hộ quyền tác giả cho ý tưởng chưa được thể hiện.

– Bảo đảm tính nguyên gốc: sản phẩm được sáng tạo một cách độc lập, không sao chép của người khác.

– Thuộc một trong các loại hình quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.

Quyền tác giả được phát sinh từ thời điểm tác phẩm được thể hiện dưới một hình thức nhất định bất kể nội dung, chất lượng, không phụ thuộc vào việc đăng ký bảo hộ. Tuy nhiên, nếu không thực hiện đăng ký quyền tác giả, các cơ quan quản lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và các lĩnh vực liên quan sẽ không có căn cứ bảo vệ quyền tác giả và ngăn cấm những hành vi xâm phạm từ đó gây ra những bất lợi không đáng có cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.

  1. Những bất lợi khi không đăng ký quyền tác giả

Khi không thực hiện đăng ký bảo hộ quyền tác giả, tác giả, người sở hữu quyền tác giả sẽ phải đối diện với những rủi ro, bất lợi trong quá trình khai thác tác phẩm và thực hiện các quyền của mình.

3.1. Xâm phạm bản quyền

Khi không thực hiện đăng ký quyền tác giả đồng nghĩa trong hệ thống dữ liệu của cơ quan chức năng không có thông tin về tác phẩm đó như vậy không có căn cứ để thực hiện các biện pháp bảo vệ bản quyền trong trường hợp có các tổ chức, cá nhân xâm phạm đến quyền tác giả. Việc xâm phạm quyền tác giả gây ảnh hưởng tiêu cực cho cả các quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả, người sở hữu quyền tác giả.

 

Việc xâm phạm quyền tác giả có thể gây ra thiệt hại to lớn về mặt kinh tế như tổn thất tài sản, giảm sút thu nhập, lợi nhuận; cơ hội kinh doanh; chi phí cơ hội;…Bên cạnh đó, nó cũng gây ra hậu quả về mặt tinh thần như: tổn thất danh dự, nhân phẩm, uy tín,…

3.2. Ăn cắp bản quyền

Ăn cắp bản quyền là sự xâm phạm nghiêm trọng nhất đối với quyền tác giả. Việc không có cơ sở dữ liệu đối chứng, trường hợp tác phẩm bị rò rỉ và bị tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền tác giả thì tác giả, người sở hữu quyền tác giả sẽ bị mất đi các quyền vốn thuộc về mình.

Trong trường hợp đó, muốn lấy lại quyền tác giả, người sở hữu quyền tác giả phải tham gia quá trình giải quyết tranh chấp tốn kém và khó khăn vì chính họ phải chứng minh bản quyền thuộc về mình.

3.3. Đối diện với những vấn đề pháp lý

Việc giải quyết tranh chấp đối với các vấn đề sở hữu trí tuệ luôn là thử thách với các tác giả. Trường hợp muốn lấy lại bản quyền thuộc về mình, người sở hữu quyền tác giả không chỉ tốn kém thời gian, tiền bạc mà thậm chí khi thắng kiện thì những cơ hội kinh doanh từ tác phẩm đó cũng đã có thể bị mất đi.

Trường hợp tác giả, người sở hữu quyền tác giả không biết về việc bị ăn cắp bản quyền mà tiếp tục khai thác tác phẩm thì sẽ phải đối diện với chế tài xử lý hành vi xâm phạm bản quyền hoặc bị chính bên ăn cắp kiện ngược.

Để tư vấn những vấn đề phát sinh liên quan đến việc đăng ký quyền tác giả, giải quyết tranh chấp liên quan đến quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT QUẢNG NINH

Địa chỉ:       Số 575 Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Email:         lsquangninh@gmail.com

Điện thoại: 0979.266.128

 

Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.

Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128  hoặc Đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.

 


5/5 - (4 bình chọn)
Gọi Điện Thoại Zalo Facebook Gửi Email